Non-Academic Team

Tina Shen

Eason Huang

West Chen

Nancy Wang

Peggy Yang

Sharon Zhang

Chloe Chen

Chris Wang

Jason Lou

Jimmy Cao