Primary and Junior High

Doria Hu

Iris Wang

Zoe Zhu

Francesca Wang

Kiko Wang

Emma Xu

Will Xu

Theresa Wang

Lynn Zhou

Jennie Xu